Media group – Sales Award

Media group – Sales Award

För tredje gången genomförde Inspiration Mediabolagets årliga Sales Awards med 670 deltagare från nio länder. Min roll var att ta fram en logotype för årets tema Mobile Advertising samt en grafisk profil till hela eventet. Logotype och profil skulle fungera såväl i mobil, på läsplatta och i dekor och på storbildsskärmar under konferensen och kvällens stora Awardsfest. Logotypen och grafiken togs fram i två versioner – en för dagen och en lite festligare för kvällen. Mitt uppdrag bestod också i producera eventets många trycksaker, hemsida samt mobil app.